บอร์ดติดประกาศ, บอร์ดประชาสัมพันธ์

มี tiktok ก่อนดูรูปครับ

ดูรูป บอร์ดติดประกาศตู้กระจก ขนาด 80×120ซม.

ขนาด 120×240ซม.

ให้คำปรึกษา รับสั่งทำ ผลิต กระดานไวท์บอร์ด ไวท์บอร์ดพร้อมโครง
ไวท์บอร์ดกระจก บอร์ดแม่เหล็ก ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน บอร์ดติดประกาศบุกำมะหยี่
บอร์ดไม้ก๊อก บอร์ดกำมะหยี่ ไวท์บอร์ดติดสติกเกอร์ บอร์ดตู้กระจก บอร์ดบานเลื่อน
บอร์ดผสม บอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเสียบโปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์

บอร์ดติดประกาศ, บอร์ดประชาสัมพันธ์

มีหลายขนาดมาตรฐาน ขอบอลูมิเนียมสีเงิน สีขาวตั้งแต่80x120cm.120x150cm.120×180.cm 120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ ถ้าเป็นบานดียวได้ ความกว้างยาวจำกัด มีทั้งขอบไม้สัก ขอบอลูมิเนียมสีเงิน และสีขาว ติดตั้งในอาคาร และนอกอาคาร

https://multiboard2534.com

https://npmtb.com

บอร์ดติดประกาศ ป้ายรับสมัครงาน