บอร์ดเสียบโปสเตอร์, บอร์ดนิทรรศการ

บอร์ดเสียบโปสเตอร์ 

เสียบโปสเตอร์ ขนาด 60*80ซม.สูง155ซม.

เสียบโปสเตอร์ ขนาด 60*80ซม.สูง155ซม.

เครดิต : บริษัท นิปปอนมัลติบอร์ด จำกัด

บอร์ดนิทรรศการ

บอร์ดนิทรรศการ